HEA KAUPLEJA!

Tänavaturg toimub 2. septembril kell 11.00-19.00 ja 3. septembril kell 11.00- 18.00 Koidu, Väike-Ameerika, Kristiina ja Luha tänavatel.

Kui soovid tulla kauplema, siis loe läbi tingimused ja täida ankeet

Ajakava kauplejatega seoses:
1.juuli – 30.juuli kauplemise sooviavalduste esitamine
31.juuli kauplejate välja valiminearvete välja saatmine
14.august alaplaani ja kohtade edastamine kauplejatele

Osalemistingimused Uue Maailma festivali Tänavaturul

(In English below)

Kauplemiskohtade arv on piiratud, korraldajad teevad esitatud info põhjal valiku, et festival oleks mitmekülgne ja huvitav.

 • Müügikoha broneering jõustub peale esitatud arve õigeaegset laekumist korraldaja MTÜ Tänavafestival arveldusarvele.
 • Kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mille väljastab korraldaja ürituse alguses.
 • Broneeritav müügikoht on märgistatud 3*3m alana.
 • Uue Maailma Tänavafestival on alkoholivaba peresündmus.
 • Müügikoha hind (3m):
  • käsitöö 60 eurot 2 päeva eest
  • toidukaubad 80 eurot 2 päeva eest
  • toitlustajad 90 eurot 2 päeva eest
  • muud huvitavad kaubad 90 eurot 2 päeva eest
  • Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kohtades ja eritasu ning -kokkuleppe alusel. Elektrienergia tasu arvestamine käib kWh arvestusega 10 eur / päeva kohta. Öösel elektrit ei pakuta!
  • Müügikoha hinnast moodustab 10 eurot registreerimistasu, mis ei kuulu tagastamisele.
 • ERITINGIMUSED TOIDUGA KAUPLEJALE
  • Toiduga kauplejad on kohustatud kasutama festivali poolt välja valitud pakendiringluse toidunõusi.
  • Toiduga kaupleja on kohustatud kasutama müügiks telki.
  • Toiduga kaupleja peab tagama selle, et toiduõli ega muud määrduvad vedelikud ei reostaks müügikohta. Õlise kauplemiskoha puhastamisega soetud kulud on korraldajal õigus sisse nõuda.
 • Platsi üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja. Prügi tuleb toimetada ettenähtud jäätmealale.
 • Eeskujulikud müüjad kannavad nimesilte.
 • Kaupleja võib seada müügikohale reklaami kaupleva firma või isikunimega.
 • Hea maine säilitamiseks on korraldajal õigus piirata kauplejale müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müügile pääs.
 • Kauplemiskohtade edasimüük ei ole aksepteeritav. Kui kaupleja ei ilmu kohale, siis osalustasu ei tagastata.
 • Korraldaja aitab leida parkimisvõimaluse oma võimaluste piires. Sõidukid peavad kasutama täidetud autoluba.
 • Lahtise tulega kauplejad on kohustatud kasutama vähemalt 6kg tulekustutit.
 • Meile väga meeldivad kauplejad, kes oma tegemistega toetavad jäätmevaba festivali visiooni.

Form for participating in the Street Market Trading
By submitting the participation form, you agree to the terms and conditions of participation.
The number of trading spots is limited, and the organizers will make a selection based on the provided information to ensure that the festival is diverse and interesting.

Terms and Conditions for the Street Market at Uue Maailma Festival:

> The reservation of a sales spot becomes valid upon the timely payment of the invoice to the organizer’s MTÜ Tänavafestival bank account.
> The sales ticket is the document allowing trading.
> The reserved sales spot is marked as a 3x3m area.
> Uue Maailma Street Festival is an alcohol-free event.
> Food vendors are required to use packaging provided by the festival for food circulation purposes.

Sales Spot Prices (3m):
Crafts: 60 euros for 2 days
Food products: 80 euros for 2 days
Food vendors: 90 euros for 2 days
Other interesting goods: 90 euros for 2 days
The use of electricity is only possible in designated areas and is subject to an additional fee and agreement. The calculation of electricity usage is based on a rate of 10 euros per day per kilowatt-hour. Electricity is not available during the night.
Price includes 10 euros as registration fee, that is not refundable.

> We highly appreciate traders who support the vision of a zero-waste festival with their activities.
> The general cleaning of the area will be taken care of by the organizer. The trader is responsible for keeping the sales spot and its immediate surroundings clean. Waste must be taken to the designated waste disposal area.
> Food vendors and caterers must use a tent.
> Caterers using oil are required to cover the area beneath their sales point to prevent oil contamination of the ground.
> Exemplary vendors wear name tags.
> Traders may display advertisements for their trading company or individual name at their sales spot.
> In order to maintain a good reputation, the organizer reserves the right to limit the number of sales spots for traders and restrict access to unsuitable services and goods.
> Reselling of sales spots is not acceptable. If a trader fails to show up, the participation fee will not be refunded.
> The organizer will assist in finding parking options within their capabilities. Vehicles must have a filled car permit.
> Traders using open flames are required to have at least a 6kg fire extinguisher.

I’ve invited you to fill out a form: TÄIDA ANKEET